કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના

KPSY YOJANA

હું માનું છું કે તમે કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજનાનો ઉલ્લેખ કરી રહ્યાં છો, જે સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓને તેમની પોષણની જરૂરિયાતો માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે ગુજરાત, ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી યોજના છે.

કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના KPSY

આ યોજના હેઠળ પાત્ર મહિલાઓને રૂ. 6000 ત્રણ હપ્તામાં. પ્રથમ હપ્તો રૂ. 2000 ગર્ભાવસ્થાના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન આપવામાં આવે છે, રૂ.નો બીજો હપ્તો. 2000 બાળકના જન્મ પછી આપવામાં આવે છે અને ત્રીજો હપ્તો રૂ. બાળક 6 મહિના પૂર્ણ કરે અને તમામ જરૂરી રસીકરણ મેળવે પછી 2000 આપવામાં આવે છે.

આ યોજનાનો હેતુ સગર્ભા અને સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓ અને તેમના બાળકોના સ્વાસ્થ્ય અને પોષણની સ્થિતિ સુધારવા, માતા અને બાળ મૃત્યુદર ઘટાડવા અને મહિલાઓ અને બાળકોના સર્વાંગી વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, પાત્ર મહિલાઓ નજીકની આંગણવાડી અથવા આરોગ્યસંભાળ કેન્દ્ર દ્વારા અરજી કરી શકે છે.

કસ્તુરબાયોજનાનું નામ:

કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના

સહાય કોને મળવાપાત્ર છે

 • શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની ગરીબી રેખા હેઠળની સર્ગભા માતાઓ.
 • ૩ બાળકો સુધીની પ્રસુતિ સુધી આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે.

સહાયનું ધોરણ

સગર્ભાવસ્થામાં, પ્રથમ છ માસિક ગાળામાં મમતા દિવસે નોંધણી કરાવવાથી રૂ.ર૦૦૦/– ની સહાય.

 • સરકારી દવાખાનામાં અથવા ચિરંજીવી યોજના અંતર્ગત સુવાવડના પ્રથમ અઠવાડિયે   રૂ.ર૦૦૦/– ની સહાય.

બાળકની માતાને પોષણ સહાય રૂપે બાળકના જન્મ બાદના ૯ મહિના પછી અને ૧ર મહિના પહેલા મમતા દિવસે ઓરીની રસી સાથે વિટામીન–એ આપ્યા બાદ અને સંપૂર્ણ રસીકરણ પૂર્ણ થયા બાદ  રૂ.ર૦૦૦/– ની સહાય આમ કુલ રૂા.૬૦૦૦/– ની સહાય દરેક લાભાર્થી માતાને મળશે.

 • નાણાં સીધા ક્રોસ ચેકથી લાભાર્થીના બંેક ખાતામાં /પોસ્ટ ઓફિસ ખાતામાં જમા થશે.

મમતા દિવસે  સગર્ભાવસ્થામાં, પ્રથમ છ માસિક ગાળામાં એફ.એચ.ડબલ્યુ પાસે નોંધણી કરાવવાથી લાભ મળવાપાત્ર થશે.

અમલીકરણ સંસ્થા

 • આશાકાર્યકર,
 • સ્ત્રી આરેાગ્ય FHW)
 • પેટા આરેાગ્ય કેન્દ્ર(સબસેન્ટર),
 • પ્રાથમિક આરેાગ્ય કેન્દ્ર(PHC)
 • સામૂહિક આરેાગ્ય કેન્દ્ર /(CHC)
 • તાલુકા આરેાગ્ય અધિકારીની કચેરી (THO)
 • મુખ્ય જ્લ્લિા આરેાગ્ય અધિકારીશ્રીની કચેરી (CDHO),
 • આરેાગ્ય શાખા
 • જિલ્લા પંચાયત

સ્ત્રોત: આરેાગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

કસ્તુરબા પોષણ સહાય યોજના ફોર્મ KPSY-FORM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *