આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ આવતી ગુજરાતની તમામ હોસ્પિટલ ની યાદી

આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ આવતી ગુજરાતની તમામ હોસ્પિટલ ની યાદી વર્ષ ૨૦૨૨

આયુષ્માન કાર્ડ હેઠળ આવતી ગુજરાતની તમામ હોસ્પિટલ ની યાદી

કઈ હોસ્પિટલમાં લાભ મળશે ?

આયુષ્યમાન ભારત યોજના સાથે જોડાયેલી દેશની તમામ સરકારી અને હોસ્પિટલોને આયુષ્યમાન ભારત યોજનાનો લાભ મળશે. આયુષ્માન ભારત યોજનામાં 8000 હોસ્પિટલોનું જોડાણ પૂર્ણ થયું છે અને સરકારનું લક્ષ્ય 20 હજાર હોસ્પિટલોને જોડવાનું છે. જેથી દેશના કોઈપણ ખૂણામાં રહેતા ગરીબ પરિવારોને તેમના ઘરની નજીક જ આરોગ્ય સેવાઓ મળી શકે. લિવિંગ ઈન્ડિયા ગુજરાતની 1700 થી વધુ સરકારી અને ખાનગી હોસ્પિટલોમાં સારવાર પૂરી પાડશે.

ક્યાં રોગો-સર્જરીની સારવાર મળશે?

આયુષ્માન ભારતમાં કુલ 1350 પ્રકારની સર્જરી, તપાસ અને પ્રોસીજરનો લાભ મળશે. દેશનાં પ્રત્યેક ગરીબ નાગરિકને મોટી બીમારીઓ અને મોટા ઓપરેશન તેમજ હોસ્પિટલમાં કરવામાં આવતી પ્રક્રિયાનો વિનામૂલ્યે લાભ મળશે. ઓપરેશનમાં બાયપાસ સર્જરી, મોતીયો, કોર્નિયલ ગ્રફ્ટીંગ, ઓર્થોપ્લાસ્ટી, છાતીમાં ફ્રેક્ચર, યુરોલોજીકલ સર્જરી, સીઝેરીયન ડીલીવરી, ડાયાલીસીસ, સ્પાઈન સર્જરી, બ્રેન ટ્યુમર સર્જરી તેમજ કેન્સરની વિવિધ સર્જરીઓ સર્જરીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

દેશના જે નાગરિકો આયુષ્માન યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે તેઓ આયુષ્માન ભારત ગોલ્ડન કાર્ડ 2022 પણ બનાવી શકે છે. આ કાર્ડના માધ્યમથી લાભાર્થીને 5 લાખ રૂપિયા સુધી આરોગ્ય સહાય આપવામાં આવે છે. આયુષ્માન ભારત ગોલ્ડન કાર્ડ બનાવવા માટે સરકાર ઓનલાઈન પ્રકિયા શરૂ કરેલ છે. બધા ઈચ્છુક ઉમેદવાર રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય ની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ pmjay.gov.in પર જઈ શકે છે અને આયુષ્માન ભારત ગોલ્ડન કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે અરજી કરી શકો છો.

For More Information Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.